Skip to main content

Disclaimer

 

De informatie die u op de website vindt, heeft DM3 Concepts B.V. met de zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. DM3 Concepts B.V. kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan DM3 Concepts B.V. niet instaan. DM3 Concepts B.V. garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Het is derden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DM3 Concepts B.V. genoemde programmeercodes en/ of ontwerp in de originele vorm of in bewerkte vorm, via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, en/of te verspreiden. In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van DM3 Concepts B.V., DM3 Concepts B.V. behoud zich het recht om de hierdoor door ons geleden schade op u te verhalen.

DM3 Concepts B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van DM3 Concepts B.V. leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door DM3 Concepts B.V. DM3 Concepts B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige site die is verbonden/gelinkt van of naar de website van DM3 Concepts B.V.

Suggesties en idee├źn over de www.dm3concepts.com website die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd, van toepassing zijn. Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

U kunt er van op aan dat DM3 Concepts B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. DM3 Concepts B.V. kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. DM3 Concepts B.V. behoud zich het recht om de inhoud van de website van DM3 Concepts B.V. en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.